Meer getuigenissen

Carine Vander Stichelen , Financial Data Administration

Carine Vander Stichelen

In 1978 nam ik, op aanraden van vrienden,  deel aan een examen bij de start van Lotto.

Mijn job bestaat voor het grootste deel uit het beheren en onderhouden van stamgegevens in de desbetreffende catalogi in SAP. Onze gebruikers beschikken dan steeds over de meest actuele en correcte gegevens. Ook de controle van financiële data binnen het departement Resources behoren tot mijn takenpakket.

Het leukste aan mijn job is het  feit dat ik vrij veel  met de collega’s van andere diensten in contact kom. Het dagelijkse gevoel je nuttig te maken, ergens bij te horen en aan gezamenlijke doelen te bouwen, geeft ruimschoots voldoening.

De Nationale Loterij is een uniek en stabiel bedrijf dat voortdurend innoveert. Zij vervult tevens een belangrijke maatschappelijke rol. Na bijna 40 jaar ben ik er nog steeds trots op hier te mogen werken.

Terug naar Boven