Meer getuigenissen

Rita Brusselmans , Compensation & Benefits Management

Rita Brusselmans

Via een kennis hoorde ik dat er examens voor een wervingsreserve bij de Nationale Loterij werden uitgeschreven in 1982. 

Mijn job bestaat uit de administratieve en financiële dienstverlening aan het voltallig personeel van onze onderneming in het kader van het compensation and benefits luik, een absolute basisfactor in elke onderneming. Mijn takenpakket is gevarieerd, gaande van het onderhoud van het ‘elektronisch’ personeelsdossier tot de berekening van verloning en bijkomende voordelen, de doorstroming van gegevens aan externe partners zoals het sociaal secretariaat, de verzekeringspartners…

Administratieve- en payrolltechnische kwaliteiten zijn belangrijk in mijn job, en de laatste jaren zijn vooral communicatie en organisatie met zowel interne als externe partners van cruciaal belang in mijn functie.   

Vooral de dagelijkse contacten met de collega’s/werknemers en met de talrijke externe partners vind ik interessant. De sociale actualiteit wijzigt voortdurend, en daardoor blijft mijn job ook boeiend. De Nationale Loterij is mijn natuurlijke biotoop. Door de jaren heen voel ik er me bijna mee vergroeid. Aan de non-stop modernisering van dit unieke bedrijf  en de HR-ondersteuning van alle medewerkers draag ik graag mijn steentje bij. 

Terug naar Boven