Meer getuigenissen

Sophie Bastenier , Internal Communication

Sophie Bastenier

Heel het jaar door krijgt elk personeelslid van de Nationale Loterij, ongeacht zijn functie, tal van kansen om « uit zijn gewone dagtaak te breken » en ten volle zijn rol van ambassadeur te vervullen. Ik geef een paar voorbeelden: medewerking aan het onthaal en de integratie van nieuwkomers in het kader van ons peterschaps- en meterschapsprogramma, actieve ondersteuning van onze bedrijvigheid via de sociale media, deelname aan onze « Good Cause Day » - een dag waarop je tijd vrijmaakt om een « goed doel » te ondersteunen, deelname aan de bedrijfsfilm, enz.

Een fraai recent voorbeeld is ongetwijfeld de enthousiaste medewerking van zo’n 170 personeelsleden aan de editie 2015 van « De Dag van de Klant ». Het ging om een première voor de Nationale Loterij, die met een dergelijke actie op een tastbare manier haar vitale partners wil danken, namelijk de krantenwinkels én hun klanten, voor hun engagement en voor het vertrouwen dat zij jaar in jaar uit in de Nationale Loterij blijven stellen. Ik kan mijn collega’s enkel aanmoedigen om aan dergelijke initiatieven mee te werken, want het zijn steeds weer gelegenheden om ervaringen uit te wisselen en/of te delen met collega’s die je zelf niet bepaald iedere dag tegen het lijf loopt, of om echt « te velde » de essentie van onze activiteit te ervaren, niet in het minst via toffe contacten met onze spelers zelf.

Terug naar Boven