Diversiteit en neutrale aanwerving

De Nationale Loterij gaat voluit voor gelijke kansen. We willen de diversiteit van de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Wij hanteren een objectieve selectieprocedure en selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, fysieke beperkingen, nationaliteit, seksuele geaardheid, ...

Terug naar Boven