Terug naar de resultatenlijst

Medewerker Subsidy Coordination (tijdelijk)Functie

Wij zoeken een medewerker (M/V) die de aanvragen met betrekking tot subsidiedossiers van A tot Z zal behandelen en opvolgen en activiteiten zal realiseren inzake interne en externe communicatie van de dienst subsidies in samenwerking met de gesubsidieerde organisaties. Dit met als doel : bijdragen tot de realisatie van het beheerscontract van de Nationale Loterij en optimaliseren van de visibiliteit en het imago van de Nationale Loterij.
Je bent verantwoordelijk voor het van A tot Z behandelen van subsidiedossiers, met een garantie voor correctheid en volledigheid : je onderzoekt, bespreekt en evalueert de aanvragen, geeft advies en stuurt bij waar nodig. Je stelt beoordelingen en evaluatierapporten op.
Je krijgt de mogelijkheid om op een creatieve manier de communicatie gerelateerde activiteiten en grafische concepten voor diverse communicatiekanalen (bv voor de Website) uit te werken en te implementeren. Je formuleert voorstellen en alternatieve oplossingen en na validatie zet je die om tot concrete actieplannen.
Je geeft advies over mogelijke maatschappelijke en publicitaire return en analyseert en bespreekt de aangeboden return met de betrokken begunstigden.
Verder neem je de opvolging en actualisering van de activiteitenkalender en actiepunten van de dienst (evenementen, manifestaties,…) voor je rekening.

Profiel

Je hebt al minimum drie jaar ervaring in een gelijkaardige functie en bent in het bezit van minstens een Bachelor diploma. De basiskennis van de wetgeving en besluiten mbt het vakdomein is een grote troef en de kennis van marketingcommunicatie geeft een belangrijke meerwaarde aan je profiel. Je bent sociaal en communiceert vlot (zowel schriftelijk als mondeling) met verschillende type stakeholders. Je kan autonoom werken maar bent tevens een aangename teamplayer. Verplaatsingen (binnen het Belgische grondgebied) schrikken je niet af.
Je hebt een vloeiende kennis van de tweede landstaal (NL/FR). Een stevige kennis van MS Office is een evidentie.

Onderneming

De missie van de Nationale Loterij bestaat erin om de markt van betaald spel op een gerichte manier te kanaliseren door spelplezier aan te bieden aan de Belgische populatie ouder dan 18 jaar via amusante spelen, die sociaal verantwoord zijn en waarvan de opbrengsten herinvesteerd worden in de maatschappij. Binnen een gereguleerde context biedt de Nationale Loterij een gewaardeerde financiële steun aan organisaties en evenementen van openbaar belang, en worden de subsidiegelden toegekend aan een zeer brede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur, voor het gezin, in de wetenschap en duurzame ontwikkeling. Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in de kansspelmarkt blijft door het verzekeren van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van kanalen en producten anderzijds. Hiertoe zetten we onze interne transformatie naar “player centric” en efficiënt werken verder.

Aanbod

We bieden je :
de kans om ontegensprekelijk veel bij te leren en deel uit te maken van een actief team
En :
• Een contract van onbepaalde duur met einddatum 30 april 2019.
• Een aantrekkelijk, marktconform salaris overeenstemmend met je ervaring
• Een werkgever met ambitie.