Retourner vers la page de résultats

Good Causes Account ManagerFonction

De Nationale Loterij is op zoek naar enthousiaste collega's die zullen instaan voor het Good Causes Account Management. Deze functie kadert binnen onze subsidie-activiteit en is gebaseerd in ons hoofdkantoor in de Belliardstraat in Brussel.
In deze boeiende functie met veel autonomie, treed je op als aanspreekpunt voor de goede doelen organisaties. Je staat in voor het behandelen en opvolgen van hun subsidieaanvragen: je analyseert en behandelt de aan jou toegewezen dossiers in samenspraak met je collega’s en het management, met als doel een volledige en correcte opvolging te verzekeren in lijn met de subsidiestrategie van de Nationale Loterij.
Resultaatsgebieden:
•Beheer van de subsidie-aanvragen voor het subsidiecomité: analyse van de aanvragen en samenstelling van complete dossiers; contactname met de goede doelen organisaties; analyse van en discussie over de voorgestelde elementen van visibiliteit voor de Nationale Loterij; formuleren van een advies over de ontvankelijkheid van het dossier en de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag; voorbereiden van de rapporten/fiches voor het subsidiecomité.
•Volledige opvolging van beslissingen genomen door het subsidiecomité voor de geselecteerde dossiers;
•Beheer van de dossiers ingeschreven in het Koninklijk Besluit over verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij; organisatie en beheer van de projectoproepen ingeschreven in het verdelingsplan;
•Meewerken aan de reflectie en uitwerking van de strategie rond Goede Doelen; actief meewerken aan corporate evenementen die bijdragen tot de reputatie van de Nationale Loterij via de gesteunde goede doelen;
•De Nationale Loterij vertegenwoordigen in het kader van de subsidielink met de goede doelen en een cohérent en vertrouwenwekkend beeld van de organisatie uitdragen t.a.v. het grote publiek via de goede doelen, conform de strategie

Profil

Om succesvol te zijn in deze functie ben je een communicatieve teamspeler, resultaatsgericht en pro-actief, die de waarden respect, teamgeest, betrokkenheid en tolerantie hoog in het vaandel draagt. Bovendien beschik je over:
•Een bachelordiploma met een 3-tal jaar ervaring in een aanverwante functie.
•Een gezonde dosis nieuwsgierigheid en nauwgezetheid, je werkt graag autonoom en beschikt over een sterk organisatievermogen.
•Sterke communicatievaardigheden en een vlotte pen.
•Een zeer vlotte kennis van de 2de landstaal.
•Uitstekende MS Office-vaardigheden.

Entreprise

Al meer dan 85 jaar zorgt de Nationale Loterij voor een veilig spelplezier voor alle Belgen ouder dan 18 jaar. Dankzij de kleine inzetten van talrijke spelers kan de Nationale Loterij elk jaar zo’n 320 miljoen terug ten dienste stellen van de hele Belgische samenleving. Talrijke waardevolle organisaties en projecten krijgen op die manier de nodige steun en kunnen zo een verschil maken in onze gemeenschap.
Dankzij het vertrouwen van alle spelers realiseerde de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,435 miljard euro en kunnen we in deze uitzonderlijke tijden onze steun blijven garanderen. We konden bovendien het totale bedrag dat geherinvesteerd wordt optrekken tot 335 miljoen.
Dit alles kan enkel als de Nationale Loterij dé referentie in haar markt blijft door het hoog houden van haar onberispelijke en betrouwbare reputatie enerzijds, en door het aanbieden van de beste spelervaring aan haar spelers via een gediversifieerde waaier van spelen en kanalen.

Section

Operations afdeling Subsidies

Offre

•Een contract van onbepaalde duur.
•Een aantrekkelijk, marktconform salaris overeenstemmend met je ervaring.
•Ruime opleidingsmogelijkheden.
•Een boeiende job in het hart van het bedrijf
•Een stabiele maar ambitieuze werkgever in volle evolutie, met aandacht voor sociaal verantwoord ondernemen.