Terug naar de resultatenlijst

DevOps Engineer MS SAASFunctie

* Een extra kracht om deel uit te maken van het superteam dat Agile-projecten in Microsoft Dynamics technisch en functioneel vooruitstuwt *

Hoe ga jij ervoor zorgen dat onze collega’s in hun nopjes zijn ?

Als DevOps Engineer Microsoft SAAS word je lid van het team dat via het Microsoft Dynamics-platform consistente, betrouwbare, performante en efficiënte diensten levert aan de 8.000 Retail-partners van de Nationale Loterij en aan de personeelsleden van de Afdelingen Retail en Finance van de Nationale Loterij.

Wat is je takenpakket als DevOps Engineer Microsoft SAAS ?

• Je werkt mee aan de continue ontwikkeling, het dagelijkse beheer en de exploitatie van het Microsoft Dynamics-platform, ter ondersteunuing van bedrijfsprocessen bij onze Retail-partners, en van managementprocessen in onze Afdeling Retail en in onze Afdeling Finance.
• Je werkt samen met mensen uit diverse disciplines (Business Relationship Management, ontwikkeling, operaties, kwaliteit en veiligheid), aan de hand van Agile- en Scrum-methodologieën, om op die manier de ontwikkelingscyclussen in te korten en te zorgen voor een verhoogde frequentie van betrouwbare leveringen.
• Je denkt mee na over de ontwikkeling van oplossingen en hun bijbehorende processen. Je werkt mee aan de planning van deze oplossingen en processen. Je bent betrokken bij het ontwerpen en het updaten van de Backlog van de applicatie. Je steekt een handje toe om deze Backlog uit te voeren met inachtneming van de vooraf opgestelde planning.
• Samen met de andere teamleden beheer je de volledige levenscyclus van het Microsoft Dynamics-platform, alsook zijn continue ontwikkeling, de activatie van nieuwe functionaliteiten, de integratie, de kwaliteitstests, tot en met de publicatie, het gebruik van het afgeleverde product, het beheer van de infrastructuur, en de veiligheid van de systemen.
• Je stelt de vereiste documentatie op en je zorgt voor de automatisering waarmee het team in de IT Control Room de exploitatie en de verwachte monitoring van de applicatie op nauwkeurige wijze kan uitvoeren, operationele taken kan verrichten, en kleine incidenten autonoom kan oplossen. Jouw documentatie ("Runbook") garandeert dat de IT Control Room permanente controles en bijsturingen kan verrichten, om op die manier een vlotte werking van de applicatie te verzekeren.
• Je zorgt voor het uitbrengen van de Releases voor periodiek onderhoud in de verschillende omgevingen (DEV, TST, UAT, PRD, ...) en hun concrete toepassing.
• Je zorgt voor de opvolging, het beheer en de oplossing van incidenten die werden doorverwezen naar de Microsoft SAAS-applicatiecluster in “Tier 2” ; anders gezegd : jij bent verantwoordelijk voor de opvolging van incidenten die de IT Control Room ("Tier 1") niet heeft kunnen oplossen, en die dus werden doorgegeven aan de Microsoft SAAS-applicatiecluster. Je bent meer bepaald verantwoordelijk voor de uitvoering van de correcties aan de data en voor de oplossing van incidenten die een impact hebben op de data.
• Je biedt technische ondersteuning aan de IT Control Room en aan de Infrastructuur-teams, opdat zij complexe situaties binnen de applicatie zouden kunnen oplossen : dit kan gaan om dagelijkse interventies, incidenten en de oplossing van problemen.
• Je industrialiseert de exploitatie van de Microsoft Dynamics-applicaties door proactief voorstellen te formuleren en te implementeren voor technische verbeteringen aan deze applicaties, en/of voor de automatisering van operationele processen, en/of voor een grotere veiligheid van informatiegegevens.
• Je probeert om zo veel mogelijk incidenten te voorkomen die een impact zouden kunnen hebben op de data en/of je probeert de gevolgen van dergelijke incidenten te beperken ("Problem Management").

Profiel

Waarom net jij het verschil kan maken !

• Omdat je in het bezit bent van een diploma van Master in de Informatica, of omdat je ons een gelijkwaardige ervaring kan voorleggen, en omdat je gepassioneerd bent door de continue levering van kwalitatief hoogstaande informaticadiensten.
• Omdat je beschikt over een degelijk algemeen inzicht in de praktische werking en in de technische omgeving van Microsoft Dynamics. Je zal trouwens snel vertrouwd worden met het datamodel en met zijn bedrijfs- en Business-regels.
• Omdat je beschikt over goede communicatie- en documentatievaardigheden, zodat je vlotte contacten kan leggen met de andere leden van het team en met je collega's van de IT Control Room.
• Omdat je doordrongen bent van een stevige teamgeest en omdat je er dus niet voor terugdeinst om in nauwe samenwerking met je collega’s te zoeken naar de beste oplossing.
• Omdat je je vlot uit de slag kan trekken in de twee grootste landstalen (Nederlands en Frans), en omdat je bovendien een goede kennis bezit van het vakjargon in het Engels.

Drie redenen waarom deze job de jouwe wordt !

+ Je maakt van klanttevredenheid je absolute prioriteit, en je gaat dus met het allergrootste plezier in Microsoft Dynamics op zoek naar de meest geschikte oplossing voor ieder van je klanten.
+ In je hoedanigheid van DevOps voel je je verantwoordelijk voor het beheer van de volledige levenscyclus van een dienst die je aan een klant verleent : dit omvat dus de ontwikkeling of de activatie van nieuwe functionaliteiten, de integratie, de kwaliteitstests, de publicatie, het gebruik van het afgeleverde product, het infrastructuurmanagement, en de veiligheid van de Microsoft Dynamics-systemen.
+ Je werkt graag in een team, zowel op een Agile- als op een Scrum-manier, om zo de ontwikkelingscyclussen in te korten en te zorgen voor een verhoogde frequentie van betrouwbare leveringen.

Onderneming

Al ruim 80 jaar biedt de Nationale Loterij alle meerderjarige Belgen een veilig speelplezier aan, en investeert ze een groot deel van de inzetbedragen van haar spelers in allerlei maatschappelijk relevante projecten. Dankzij het vertrouwen van al deze spelers boekte de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,4 miljard euro. Op die manier kan ze haar duurzame groei voortzetten, en kan ze het bedrag dat ze naar de Belgische samenleving laat terugvloeien, zelfs optrekken tot ruim 335 miljoen euro. Dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat de Nationale Loterij de absolute marktreferentie blijft, zowel dankzij haar onberispelijke en betrouwbare reputatie als door haar aanbod, aan haar spelers, van de best mogelijke spelervaring aan de hand van een uitgebreide waaier van kanalen en producten.

Afdeling

Bij de Nationale Loterij steunt de Afdeling IT -met andere woorden : haar personeelsleden die trots zijn om tot deze Afdeling te behoren !- de vier Business-afdelingen van de onderneming om hun ambities waar te maken. De Afdeling IT treedt op als een vertrouwenspartner die op een concrete én efficiënte manier informatica-oplossingen en -diensten uitwerkt voor de spelers, de uitbaters van verkooppunten en andere Stakeholders.

Al ruim 80 jaar biedt de Nationale Loterij alle meerderjarige Belgen een veilig speelplezier aan, en investeert ze een groot deel van de inzetbedragen van haar spelers in allerlei maatschappelijk relevante projecten. Dankzij het vertrouwen van al deze spelers boekte de Nationale Loterij in 2020 een omzet van 1,4 miljard euro. Op die manier kan ze haar duurzame groei voortzetten, en kan ze het bedrag dat ze naar de Belgische samenleving laat terugvloeien, zelfs optrekken tot ruim 335 miljoen euro. Dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat de Nationale Loterij de absolute marktreferentie blijft, zowel dankzij haar onberispelijke en betrouwbare reputatie als door haar aanbod, aan haar spelers, van de best mogelijke spelervaring aan de hand van een uitgebreide waaier van kanalen en producten.
Bij de Nationale Loterij steunt de Afdeling IT -met andere woorden : haar personeelsleden die trots zijn om tot deze Afdeling te behoren !- de vier Business-afdelingen van de onderneming om hun ambities waar te maken. De Afdeling IT treedt op als een vertrouwenspartner die op een concrete én efficiënte manier informatica-oplossingen en -diensten uitwerkt voor de spelers, de uitbaters van verkooppunten en andere Stakeholders.
De Afdeling IT van de Nationale Loterij blijft haar maturiteit vergroten door de meest recente technologieën toe te passen, door een Agile-werkmethode te gebruiken, en door te evolueren naar een heuse “Engaging” organisatie. Een dergelijke organisatievorm helpt de Afdeling IT immers om vorm te geven aan de vereiste informatica-oplossingen en -diensten, d.w.z. zowel het beheer van de levenscyclussen van de applicaties voor de gewone dagelijkse praktijk, als grote transformatieprojecten die een impact hebben op de onderneming als geheel.
Samen met de Business-entiteiten van de Nationale Loterij zorgde de Afdeling IT mee voor recordresultaten in 2020, waarop iedereen bij de Nationale Loterij, en dus zeker ook de IT’ers, terecht fier mag zijn :
-470 miljoen e-commerce-verrichtingen, met een piek van bijna 8.000 verrichtingen per minuut ;
-100% beschikbaarheid van de centrale systemen voor de trekkingen en van de centrale spelsystemen ;
-een beschikbaarheid van 99,97% van de diverse kanalen ;
-en een succesvolle opstart van grote bedrijfsprojecten zoals bijvoorbeeld Scooore 2.0, Vikinglotto, PlayDigital, Partner Relationship Management, SAP S/4 HANA for Retail, Teams/O365,…
De Afdeling IT van de Nationale Loterij bestaat uit een vaste kern van zowat 120 personeelsleden, die wordt aangevuld met een belangrijk aantal tijdelijke externe IT-deskundigen. Ze investeert al verschillende jaren in het Microsoft Dynamics-platform om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de behoeften van de 8.000 Retail-partners die onze producten dag in dag uit verkopen, en ook om de ambities waar te maken van de Afdelingen Retail en Finance van de Nationale Loterij.
De Microsoft SAAS Service Delivery Unit telt een twintigtal gemotiveerde, jonge en dynamische personeelsleden. Het team is samengesteld uit zeer diverse profielen, functies en competentieniveaus. Een dergelijke complementariteit verhoogt de efficiëntie van het voltallige team en verrijkt elk lid ervan. Het team kent een intelligent evenwicht tussen personeelsleden van de Nationale Loterij, structurele consultants en tijdelijke consultants voor grote transformatieprojecten.
De IT-Afdeling heeft al belangrijke, toekomstgerichte transformaties ondergaan, die perfect in de lijn liggen van de permanente evolutie van de Nationale Loterij als geheel. In die context lopen er nog tal van projecten, en zullen er andere in de loop van de komende maanden worden opgestart.
Om alle ontwikkelingen te centraliseren en op een optimale manier te organiseren, maakt de Afdeling IT systematisch gebruik van Azure DevOps (behoeften, ontwikkeling, testen, correcties, releases, ...).
De Nationale Loterij streeft ernaar dat elke IT’er zich zou thuisvoelen in verschillende competentiedomeinen : op die manier kan eenieder meewerken aan uiteenlopende onderwerpen en projecten. Zo zal je bijvoorbeeld verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van een reeks van “User Stories” die je vervolgens zelf zal moeten opvolgen (analyse, ontwikkeling, unit testing, enz.). Dankzij een dagelijkse “Scrum Meeting” zal je telkens je werkdag kunnen starten met de vereiste informatie om op die manier flink te kunnen vorderen in de ontwikkelingen die je moet creëren.

Aanbod

- Wij geven jou de nodige aandacht …
Wij vinden het inderdaad belangrijk dat je bij ons het beste van jezelf kan geven, maar ook dat ieder personeelslid het beste van zichzelf kan geven aan zijn collega’s. Jouw ontwikkeling bij de Nationale Loterij ligt werkelijk in je eigen handen.

- Een mooi evenwicht tussen “werk” en “privé-leven”
Bij de Nationale Loterij geniet je interessante aanvullingen op je arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld 32 vakantiedagen per jaar, flexibele werkroosters binnen een arbeidsregime van 37 uur 30 minuten per week, en de mogelijkheid om aan thuiswerk te doen.

- Financiële en andere aspecten …
Er zijn massa’s uitdagingen bij de Nationale Loterij : wie ze aangaat, wordt op een passende manier beloond. Bovenop een marktconform salaris, geniet je bij de Nationale Loterij ook een jaarlijkse bonus, vakantiegeld, een eindejaarspremie, een vergoeding voor woon-werkverkeer, bijkomende, premievrije collectieve verzekeringen, enz.